Kombinovaná přeprava

Intermodální přeprava využívá několika druhů dopravy, přitom zajišťuje překládku nákladu z jednoho druhu dopravy na jiný bez účasti majitele nákladu.

Odborníci ATL vybírají pro zákazníka optimální schéma dodání nákladu zahrnující minimální náklady na přepravu a maximální spolehlivost služeb.

Intermodální přeprava regionální bez využití přístavu

Intermodální přeprava přes přístavy

shipping z Asie do Ruska a ČR

Díky těsným a trvalým kontaktům s hlavními linkovými kontejnerovými společnostmi, přístavními spedicemi, terminály ve Velké Británii, Finsku, západní Evropě, jižní Africe, severní a jižní Americe, jiho-východní Asii, zemích bývalého SNS jsme připraveni nabídnout našim zákazníkům celý komplex služeb při organizování intermodální přepravy jakéhokoli druhu nákladu „ode dveří ke dveřím“. Intermodální přeprava zahrnuje:

  • přistavení prázdného kontejneru k nakládce do skladu zákazníka s jeho následným převozem do přístavu odeslání;
  • nakládku kontejnerů v terminálu objednatele nebo v přístavu odeslání/překládky; terminálové zpracování kontejnerů, vnitropřístaví expedice;
  • bookování kontejnerů a vyřízení veškeré nezbytné dopravní dokumentace;
  • sledování místa, kde se nachází kontejner, po celé přepravní trase a včasné informování zákazníka о statusu průběhu přepravy;
  • organizace pojištění nákladu, prohlídky dozorující firmou, celního projednání (export/import/vnitrocelní tranzit);
  • dopravně-spediční obsluha nákladu na hraničních přechodech SNS, včetně přistavení parku vozidel, přeložení nákladu z vagónu s evropským rozchodem do vagónu se svazovým rozchodem;
  • projednání tras přepravy a organizace přepravy nebezpečných a malorozměrných nákladů námořní a železniční dopravou.
Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

* - takto označené položky je nutné vyplnit