Poradenské služby

Do komplexu služeb ATL patří i poradenské služby v oblasti logistiky, které jsou stálým zákazníkům poskytovány zdarma. Poradenské služby zahrnují:

  • Analýzu aktuální situace u zákazníka v oblasti informační a výrobní logistiky;
  • Vypracování uzavřených organizačních schémat nejoptimálnějších informačních a výrobních logistických toků se zohledněním zvláštností a potřeb zákazníka;
  • Poradenské služby rovněž zahrnují sestavování finančně-analytických výkazů а kalkulace nákladů v oblasti logistiky;
  • Poskytování informačně-analytických informací о tržní situaci v oblasti logistiky;
  • V rámci poradenské služby jsou vypracovány nejoptimálnější a nejefektivnější organizační struktury úseků logistiky podle potřeb zákazníka, stanoveny funkčních vazby, oblastí odpovědnosti a pravomocí;
  • Poskytování konzultací а také výkladu legislativních předpisů, včetně mezinárodních.
Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

* - takto označené položky je nutné vyplnit